งานบริการ

บริการปรับปรุงห้องชุด

ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องชุด และเนรมิตรห้องของคุณให้เหมือนใหม่ ด้วยทีมงานมืออาชีพจาก LPN Living Solution

บริการปรับปรุงงานวิศวกรรมและปรังปรุงอาคาร

ตอบโจทย์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ให้อาคารของคุณพร้อมทุกการใช้งานอย่างสมบูรณ์ จากทีมวิศวกรมืออาชีพของ LPN Living Solution

บริการออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อขอรับบริการบำบัดน้ำเสียจากกรุงเทพมหานคร

บริการออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อขอรับบริการบำบัดน้ำเสียจากกรุงเทพมหานคร